Podstawowy serwis suwnicy – o czym należy pamiętać

0
419

Suwnice są bardzo popularnymi, często wykorzystywanymi w wielu branżach dźwignicami. Ich głównym zadaniem jest bezpieczne transportowanie różnorodnych ładunków w poziomie lub pionie. Dla zapewnienia ciągłości produkcji lub maksymalnie bezpiecznych warunków magazynowania towarów konieczny jest stały dostęp do bezawaryjnie działających dźwignic. Czym jest podstawowy serwis suwnicy i co warto o nim wiedzieć? Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury poniższego wpisu.

Bardzo ważny dozór techniczny

Z uwagi na charakter wykorzystania suwnic zarówno ogólnego, jak i specjalnego przeznaczenia, konieczne jest poddawanie tych urządzeń dozorowi technicznemu. Czym jest taki dozór? To nic innego jak okresowa kontrola sprawności i przystosowania do użytku wspomnianych dźwignic. Najważniejsze pozostaje jednak to, że czynności kontrolnych dokonywać mogą jedynie specjaliści posiadający aktualne uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie: UDT). Co istotne – suwnice można poddać zarówno badaniom okresowym, kontrolom doraźnym czy eksploatacyjnym, jak również wykonać doraźne kontrole powypadkowe bądź awaryjne. Pozytywne zaliczenie tych czynności kontrolnych pozwoli na dalsze, w pełni bezpieczne eksploatowanie konkretnego  rodzaju suwnicy. Ich szeroki wybór znaleźć można zaś w ofercie dobrego producenta z branży, odwiedzając stronę.

Niesprawne suwnice – spory koszt

Ideą każdego właściwie działającego przedsiębiorstwa jest stworzenie możliwie najbardziej komfortowych warunków produkcyjnych. Każdy nieplanowany przestój spowodowany nagłą awarią może zniweczyć naprawdę wiele planów. Warto zadbać więc o to, by wszelkiego rodzaju dźwignice, w tym suwnice jednodźwigarowe czy suwnice dwudźwigarowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwie, działały zawsze bezawaryjnie. Doskonałym krokiem w tym kierunku będzie dbałość o systematycznie wykonywane przeglądy serwisowe wspomnianych urządzeń. To jeden z podstawowych obowiązków każdego rzetelnie zarządzającego swoją firmą przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że nieobowiązkowość w tym temacie spowodować może niesprawność suwnic. To z kolei generować będzie spore koszty związane nie z samą regeneracją czy naprawą uszkodzonych urządzeń, ale również z koniecznością dokonania zmian w harmonogramie pracy przedsiębiorstwa. Należy dodać, że z uwagi na częste wykorzystanie suwnic wielodźwigarowych i nie tylko, niezbędne jest dokonywanie stałych przeglądów konserwacyjnych oraz kontrolowanie wszystkich podzespołów występujących w dźwignicach.

Serwis – ochrona przed postojami

Nieplanowane postoje w produkcji to jedno z największych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją. Jest jednak sposób na to, by tych przestojów uniknąć. Jak tego dokonać? Warto postawić przede wszystkim na profesjonalne i regularnie wykonywane usługi serwisowe od najlepszych specjalistów w branży. Dobrze też wiedzieć, że wyróżnia się dwa rodzaje prac serwisowych. Konserwacja dotyczyć może suwnic, wciągników, wciągarek i żurawi ogólnego przeznaczenia, w tym głównie urządzeń hakowych lub maszyn specjalnego przeznaczenia. Tutaj wyróżnia się m.in. urządzenia lejnicze, czerpakowe, chwytakowe, wsadowe, kleszczowe, trawersowe lub łapowe. Inwestycja w dobry, w pełni profesjonalny serwis dźwignic będzie najlepszą gwarancją późniejszego, wieloletniego, w pełni bezawaryjnego działania tych urządzeń.

Dwa rodzaje napraw

Do dwóch najpopularniejszych typów napraw związanych z eksploatacją suwnic zaliczyć należy naprawy planowane oraz nagłe. Naprawa planowana wynikać będzie z ustaleń systematycznie wykonywanych na dźwignicach przeglądów suwnicowych. Z kolei przyczyną nagłej naprawy będzie wystąpienie niespodziewanej awarii powstałej w trakcie normalnego użytkowania suwnicy. Oba rodzaje napraw wystąpić mogą niezależnie od rodzaju dźwignic. Dotyczyć mogą więc zarówno suwnic ogólnego przeznaczenia, suwnic pomostowych, wielodźwigarowych, jak i suwnic z dźwigarem walcowanym, blachownicowym czy kratownicowym.

Co obejmuje serwis suwnicy?

Podstawowy serwis dźwignicy może dotyczyć bardzo zróżnicowanych prac konserwacyjnych i naprawczych. Do tych najczęściej występujących zaliczyć należy m.in. konserwację prowadnic, wymianę koła ciernego, remont napędu podnoszenia, serwis aparatury sterowniczej, wymianę układów elektrycznych, regenerację zblocza, prowadnic i obudowy czy poziomowanie podtorzy. Profesjonalnie i fachowo wykonane prace serwisowe suwnic gwarantować będą przedłużoną żywotność tych urządzeń, dużą trwałość oraz efektywność eksploatacji. Do tego pozwolą także na zachowanie maksymalnie wysokich parametrów roboczych i najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowania przez wykwalifikowanych operatorów suwnic. Warto też podkreślić, że najlepszym wskaźnikiem do konieczności wykonania prac serwisowych będzie zauważalny spadek wydajności dźwignicy oraz obserwacja pierwszych oznak zużycia jej elementów roboczych. Serwis niezbędny będzie również wtedy, gdy upłynie czas eksploatacji dźwignicy wskazany przez producenta.